EmailTwitterFacebook

ZOA

ZOA ondersteunt mensen die lijden onder oorlogen of natuurgeweld. We helpen hen bij het weer opbouwen van een bestaan zodat ze in vrede een waardig leven kunnen leiden in hun gemeenschappen.

ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat we in de gebieden zelf actief zijn, weten we wat de mensen nodig hebben. Eerst richten we ons op primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee richten we ons op zowel noodhulp als wederopbouw.

Onze missie:

ZOA ondersteunt mensen die lijden onder oorlogen of natuurgeweld. We helpen hen bij het weer opbouwen van een bestaan zodat ze in vrede een waardig leven kunnen leiden in hun gemeenschappen.

Onze visie:

Wij geloven dat God ons roept om bij te dragen aan vrede, verzoening en hoop in deze gebroken wereld. Wij geloven dat werkelijke vrede ooit overal op aarde zal doorbreken. Ondertussen zetten wij ons in voor een wereld waarin mensen hoop hebben en in vrede een waardig leven kunnen leiden.

 

Op dit moment werken Stichting Pharus & ZOA samen in Uganda. Uganda, ook wel ‘de parel van Afrika’, genoemd, leed de afgelopen jaren onder diverse conflicten in het noorden en het oosten van het land. Het bekendste conflict is wel de wrede strijd van Joseph Kony’s Verzetsleger van de Heer, berucht om de kindontvoeringen. Vanaf 2007, toen de rust weerkeerde, begon ZOA met haar programma voor herstel en wederopbouw.

Sinds 2015 is Stichting Pharus betrokken bij het werk van ZOA in Uganda. Samen werken we hier aan een betere toekomst voor de lokale bevolking en vluchtelingen. We werken in twee gebieden in het noorden (Nwoya) en oosten (Amudat) van het land, met name op het gebied van landrechten, landbouw en onderwijs.

Nwoya

In Nwoya werken Stichting Pharus en ZOA samen aan een project voor landzekerheid en economische ontwikkeling. Het doel is om de zelfredzaamheid van kwetsbare gezinnen te ondersteunen door het vastleggen van landrechten en het stimuleren van economische ontwikkeling. Land is van levensbelang, het hebben van een eigen stuk land betekent, zeker in Uganda, een vorm van bestaan. Omdat de meeste mensen geen eigen land bezitten, ontstaan er veel landconflicten en is de toekomst onzeker.

 

Het project heeft voor een innovatieve aanpak gekozen en zich gericht op drie componenten, te weten: conflictoplossing op community niveau, gezamenlijke demarcatie en certificering van land en het intensiveren van de agrarische productie en vermarkting. Tot en met 2019 zijn er, dankzij Stichting Pharus, al duizenden gezinnen die nu eigendom hebben over hun land met nieuwe hoop voor de toekomst, voor zichzelf en hun kinderen.

 

 

 

 

Amudat

 

In 2017 heeft Stichting Pharus ervoor gekozen om naast Nwoya ook in het gebied Amudat ondersteuning te bieden. Amudat ligt in het Oosten van Uganda en is één van de armste districten van het land. Historisch gezien is er weinig ontwikkeling en dienstverlening geweest door onder andere marginalisering, barre klimaatomstandigheden, interne conflicten en slecht bestuur. Dit heeft geresulteerd in een achterstand ten opzichte van de rest van Uganda. Het wordt geschat dat meer dan 80% van de kinderen in extreme armoede leeft. Verder is 79.4% van de bevolking analfabeet, in vergelijking tot een nationaal  gemiddelde van 28.8%.

Stichting Pharus heeft in dit gebied in de afgelopen jaren hard geïnvesteerd in onderwijs. Samen met ZOA is er een visie ontworpen voor de komende vijf jaar: onderwijs dat omarmt en wordt omarmt door de bevolking van Amudat. Om dit te laten slagen en voortduren wil ZOA – samen met de overheid en gemeenschap – zorgen dat alle kinderen in Amudat het basisonderwijs succesvol afronden. Waarom? Omdat wij samen geloven dat wanneer alle kinderen naar school gaan en het onderwijs succesvol afronden zij de basis zullen leggen voor een toekomstgeneratie die de vaardigheden heeft om te pleiten voor-, en te werken aan, een beter leven. Het uiteindelijke doel aan het einde van de vijf jaar is dat er in Amudat 15.578 kinderen naar school gaan.

 

 

 

 

 

Reis Uganda januari 2019

 

Samen met ZOA is Pharus op bezoek geweest in Uganda om de impact van twee prachtige projecten te bezoeken. In totaal zijn er vijf scholen gebouwd inclusief slaapgebouwen voor leerkrachten en leerlingen. Daarnaast is ruim 17.000 hectare land beschreven en zijn die landrechten aan 10.000 gezinnen teruggegeven. Onderstaande video geeft een overzicht van deze prachtige reis.

 

 

Reis Cambodja oktober 2018

 

Samen met CIDO is stichting Pharus op bezoek in Cambodja om het project in noord-west Cambodja te bezoeken. Hieronder houden we jullie op de hoogte van de ervaringen tijdens deze reis.

"De reis vanuit Nederland is goed verlopen. Tot zaterdag zullen we in Siem Riep verblijven. We zullen een aantal projecten gaan bezoeken die in het noord-westen van Cambodja liggen. Hier zijn dorpen ondersteund waar is geïnvesteerd in landbouw, irrigatie en sanitatie. Onderstaand filmpje laat een aantal projecten zien die de afgelopen jaren door Pharus zijn gefinancierd en door de organisatie CIDO in Cambodja zijn uitgevoerd."  Aldus Piet Mars

 

Hieronder een overzicht van een dag op bezoek bij de projecten van CIDO in noord-west Cambodja, een indrukwekkende dag!

 

 

Video's

 

Fotogalerij

Voortgang projecten