EmailTwitterFacebook
Stichting ZOA

Zoa biedt Hulp aan mensen.

ZOA werkt in vijftien landen op drie continenten. ZOA biedt Hulp aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend conflict. ZOA draagt bij aan een nieuw perspectief van Hoop waarin mensen in waardigheid en onderling vertrouwen samenwerken aan hun toekomst. Samen met de getroffen gemeenschappen werkt ZOA aan verder Herstel totdat zij weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het christelijk geloof is onze motivatie.


 Projecten van Stichting Pharus en Zoa