EmailX( voorheen witter)Facebook

YuvalokChild

YuvalokChild is ervan overtuigd dat de combinatie van verantwoorde voeding en onderwijs de basis vormen voor de lichamelijke en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen tot verantwoordelijke burgers.

 

Missie/visie

Het bestuur van de stichting YuvalokChild is ervan overtuigd dat de combinatie (verantwoorde en voldoende) voeding en (goed) onderwijs de basis vormen voor de lichamelijke en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen tot verantwoordelijke burgers. Met eigen ogen is geconstateerd dat op dit punt veel mis is in de wereldstad Bangalore: naast grote welvaart en rijkdom zijn er duizenden sloppenwijkkinderen die genoodzaakt zijn om kinderarbeid te verrichten, waarbij genoemde combinatie buiten bereik blijft. Een uitzichtsloze situatie, waarin Yuvalok Foundation, een door lokale christenen bestuurde organisatie, al ruim 25 jaar voor een groot aantal van deze kinderen verandering tracht te brengen. In het besef  dat er sprake is van  “de druppel op een gloeiende plaat” wil de stichting YuvalokChild zoveel mogelijk financiële steun geven aan zijn “moederstichting” Yuvalok Foundation, vanuit de gedachte dat elk sloppenwijkkind dat uitzicht krijgt op een volwaardig leven, er één is!   

 

Doel

Doelstellingen van YuvalokChild;

  • het bieden van mogelijkheden tot voeding van en scholing aan kinderen in Bangalore (India) dan wel het leven van deze kinderen te verbeteren;
  • het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

2.      De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (geld)middelen aan Yuvalok Foundation te Bangalore (India).

 

 

 

 

Video's

 

Fotogalerij

Voortgang projecten