EmailTwitterFacebook

YuvaLok 

Stichting YuvaLokChild
Stichting Pharus ondersteunt YuvalokChild voor drie jaar!

De Stichting YuvalokChild

De stichting heeft een stevig fundament binnen een aantal PC-kerken in Groningen (e.o.), Assen en Zwolle. Zo worden we jaarlijks in de gelegenheid gesteld om een tweetal collecten ten behoeve van de stichting te houden. Daarnaast worden inkomsten verkregen via donateurs, fondsen en acties. We beschouwen onszelf als een kleinschalige, transparante organisatie.

Al onze inkomsten worden één op één overgemaakt naar India: we hebben geen betaalde krachten en geen bureaukosten. Sinds de oprichting van onze stichting hebben leden van ons stichtingsbestuur twee keer (op eigen kosten) een herhalingsbezoek gebracht aan Yuvalok Foundation.

Daarnaast gaat één van onze donateurs elk jaar voor haar werk naar Bangalore en zij evalueert dan op verzoek van het bestuur ook de activiteiten van deze organisatie. We zijn er mede daardoor niet alleen van overtuigd dat onze donaties op een goede manier worden besteed, maar ook dat de combinatie voeding en onderwijs voor sloppenwijkkinderen de enige uitweg uit hun trieste en uitzichtsloze bestaan betekent! 

Projecten van Stichting Pharus en YuvaLokChild