EmailTwitterFacebook

Wycliffe Bijbelvertalers

Wij geloven dat God mensen verandert door Zijn Woord, de Bijbel. Daarom gunnen we iedereen een Bijbel die ze werkelijk begrijpen. In talloze huizen, kerken en volken klinkt het verlangen naar het Evangelie in de eigen taal. Samen willen we die wens waarmaken!

 

Visie:

De Visie van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland is dat wereldwijd harten en levens vernieuwd worden door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal. Onze veldmedewerkers en projecten zijn gericht op taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het stimuleren van het gebruiken van de Bijbel.

 

Missie:

Het is ons doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal. Hiermee geven we invulling aan de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) om alle volken tot Zijn leerlingen te maken. Wereldwijd is er nog Bijbelvertaalwerk nodig voor miljoenen mensen die samen ruim 1.600 talen spreken. Deze mensen hebben op dit moment nog geen toegang tot Gods Woord in een taal die ze het best begrijpen.

 

 

Doelstellingen:

Wycliffe Nederland werkt samen met internationale en lokale partnerorganisaties in verschillende landen. In 2025 willen we, samen met onze partners wereldwijd, in iedere levende taal waarin dat nog nodig is een goedlopend Bijbelvertaalproject hebben gestart

 

Video's

 

Fotogalerij

Voortgang projecten