EmailTwitterFacebook

Strategische Partners

Pharus is inmiddels in zo'n 30 landen actief en bouwt aan een duurzame samenwerking met stichtingen. Op die manier ontstaat er een duurzame relatie waardoor we in staat zijn om gezamenlijk zoveel mogelijk armen wereldwijd een mooiere toekomst te geven.

 

Wat houdt strategisch parnerschap in?

 • Intensieve samenwerking
 • Wederkerige relatie
 • Meerdere projecten gezamenlijk uitvoeren
 • Alle projecten zijn altijd Pharus-projecten
 • Waar mogelijk wordt het project bezocht

 

 

Waar moet een strategische partner aan voldoen?

 • Tweemaal per jaar een document + beeldmateriaal voor de Pharus website
 • Vermelding op website + jaarrekening van de partner over de wederkerige relatie
 • In december ontvangt Pharus een bijdrage voor het jaarverslag op 1 A4
 • Regelmatig voortgangsrapportages in het Nederlands
 • Jaarlijks gesprek met het bestuur
 • De partner is verantwoordelijk voor het proces en de contactmomenten
 • Bij een eventueel bezoek begeleidt de partner de reis