EmailTwitterFacebook

Strategische Partners

Pharus is inmiddels in zo'n 30 landen actief en bouwt aan een duurzame samenwerking met stichtingen. Op die manier ontstaat er een duurzame relatie waardoor we in staat zijn om gezamenlijk zoveel mogelijk armen wereldwijd een mooiere toekomst te geven.

Onze  Partners

Wij werken op dit moment met de volgende partners samen:

 

 

 

Deze duurzame samenwerking komt tot uiting bij onze strategische partners. Hier zijn een aantal voorwaarden aan gebonden. Alle informatie is op deze pagina te vinden.

 

Dorcas

 

 

In de periode 2021-2026 wil Dorcas in Zuid-Soedan met het project ‘Sterker Door Werken’, in samenwerking met dorpscomités, in totaal 1.800 arme huishoudens aan betaald werk helpen.  Met het verdiende inkomen kunnen deze huishoudens voorzien in hun basisbehoeften – zoals voedsel, gezondheidszorg en onderwijs – én investeren in verbetering van de eigen voedselproductie. 

We richten ons op een viertal sub-districten in de noordwestelijke staat Western Bahr-el-Ghazal. 

Eerste resultaten

De projectuitvoering is op 1 april 2021 begonnen, met het werven, aanstellen en trainen van staf, met het ontwikkelen van instrumenten voor planning en monitoring, en het maken van afspraken met de autoriteiten. In het eerste sub-district zijn in drie geselecteerde dorpen de dorpscomités getraind.

Hierna hebben de dorpscomités met de bevolking een plan gemaakt voor verdergaande dorpsontwikkeling. Ze hebben – door middel van een zelfhelpproject – succesvol leiding gegeven aan het massaal opschonen van publieke ruimtes met inzet van eigen middelen. Na deze testcase zijn de eerste door het project gefinancierde mini-projecten uitgevoerd, zoals kleine reparaties en grotere herstelwerkzaamheden aan de infrastructuuur voor drinkwatervoorziening.  

 

Imena Foundation

 

In de periode 2021-2026 wil Dorcas in Zuid-Soedan met het project ‘Sterker Door Werken’, in samenwerking met dorpscomités, in totaal 1.800 arme huishoudens aan betaald werk helpen.  Met het verdiende inkomen kunnen deze huishoudens voorzien in hun basisbehoeften – zoals voedsel, gezondheidszorg en onderwijs – én investeren in verbetering van de eigen voedselproductie. 

We richten ons op een viertal sub-districten in de noordwestelijke staat Western Bahr-el-Ghazal. 

Eerste resultaten

De projectuitvoering is op 1 april 2021 begonnen, met het werven, aanstellen en trainen van staf, met het ontwikkelen van instrumenten voor planning en monitoring, en het maken van afspraken met de autoriteiten. In het eerste sub-district zijn in drie geselecteerde dorpen de dorpscomités getraind.

Hierna hebben de dorpscomités met de bevolking een plan gemaakt voor verdergaande dorpsontwikkeling. Ze hebben – door middel van een zelfhelpproject – succesvol leiding gegeven aan het massaal opschonen van publieke ruimtes met inzet van eigen middelen. Na deze testcase zijn de eerste door het project gefinancierde mini-projecten uitgevoerd, zoals kleine reparaties en grotere herstelwerkzaamheden aan de infrastructuuur voor drinkwatervoorziening.  

 

 

 

 

Wat houdt strategisch partnerschap in?

 • Intensieve samenwerking
 • Wederkerige relatie
 • Meerdere projecten gezamenlijk uitvoeren
 • Alle projecten zijn altijd Pharus-projecten
 • Waar mogelijk wordt het project bezocht

Waar moet een strategische partner aan voldoen?

 • Tweemaal per jaar een document + beeldmateriaal voor de Pharus website
 • Vermelding op website + jaarrekening van de partner over de wederkerige relatie
 • In december ontvangt Pharus een bijdrage voor het jaarverslag op 1 A4
 • Regelmatig voortgangsrapportages in het Nederlands
 • Jaarlijks gesprek met het bestuur
 • De partner is verantwoordelijk voor het proces en de contactmomenten
 • Bij een eventueel bezoek begeleidt de partner de reis