EmailX( voorheen witter)Facebook

CIDO

Cambodja - Het levensonderhoud verbeteren en een einde maken aan open riool in Beng & Koak Khpos Communes

 

Dit project heeft tot doel de armoede uit te roeien en de gezondheidstoestand van de arme plattelandsbevolking in de achtergestelde gebieden van droogte en slechte landbouwproductiviteit in twee gemeenten (42 dorpen) te verbeteren. Dit project omvat twee fasen (Fase I 2021 tot 31 maart 2023 en Fase II 2023) tot 2025 die direct ten goede zullen komen aan 1.475 gezinnen en indirect aan 4.359 gezinnen. CIDO wil het nationale plan van Cambodja realiseren waarbij een commune in een district een einde maakt aan open riool  zodat de gezondheid en hygiëne van de bevolking worden verbeterd. We willen dat fysieke infrastructuur bijdraagt aan duurzame landbouwontwikkeling en economie van Cambodja. Het project heeft vier specifieke doelstellingen: 1) realiseren van een betere toegankelijkheid van de infrastructuur; 2) het verbeteren van duurzame watervoorziening; 3) om het gezinsinkomen te verbeteren en de opbrengst van de landbouwproductiviteit te verhogen, en 4) om de duurzame gezondheidstoestand te verbeteren.

 

CIDO heeft de volgende mijlpalen bereikt:

 1. Herstel van één dam, lengte 1.150 meter (100 % voltooid)
 2. Graven van één reservoir voor wateropslag, 2 hectare groot met 3 meter diepte (100% voltooid)
 3. Bouw van een verhoogde watertank, wateropslagcapaciteit 40.000 liter (100% voltooid)
 4. Eén waterbehandelingssysteem gebouwd (100% voltooid)
 5. 34 gezinnen aangesloten op schoonwatersysteem
 6. Verspreiding van koeien 200 koeien in de dorpen: Trapeang Svay, Koak Khpos Kralor Senchey en Kantuy Choun
 7. Distributie van rijstzaad aan 45 gezinnen (in totaal 1.800 kg rijstzaad verdeeld)
 8. Kapitaal verstrekt aan middelgrote commerciële boeren (17 gezinnen ontvangen)
 9. 129 scholen in twee districten ontvingen sanitaire kits/materialen om COVID-19 te voorkomen
 10. Bouw van een schoolgebouw met zes klaslokalen (voltooid)
 11. 30 boeren volgden een training op een boerenveldschool voor rijstproductie
 12. Bijdragen van de overheid via Department of Water Resources and Meteorology aan het project. 1.Graven van één kanaal, lengte 1.000 meter (100% voltooid). 2. Bijdrage van één sluis (100% gerealiseerd)

 

Fotogalerij

 

Doelstelling

Impact

Bedrag en looptijd

Binnen de tijdspanne van het project worden de leefomstandigheden, voedselzekerheid, onderwijs en gezondheidsstatus van de beoogde begunstigden verbeterd door toepassing van betere irrigatie faciliteiten, landbouwtechnieken, het voorzien van nieuwe klaslokalen en toegang tot veilige drinkwatervoorziening en sanitaire voorzieningen.

15 gezinnen hebben toegang tot kapitaal om inkomsten te genereren en ze zijn kleine bedrijven begonnen.

204 gezinnen hebben toegang tot hoogwaardige landbouw inputs die hun landbouwproductiviteit helpen verhogen.

Er zijn kleine infrastructuren gebouwd om de watervoorziening en landbouwsystemen in de doel gemeenschappen te ondersteunen.

Bedrag € 790.000 euro

Looptijd: 5 jaar