Aanvraag doen 


Aanvragen kunnen worden ingediend via het formulier hieronder. In de bijlage dient minstens te worden opgenomen: 

 • Het projectplan, uitwerking en goede omschrijving
 • Hoe de uitvoering wordt gedaan en goed wordt geborgd. 
 • Het benodigd bedrag
 • Jaarrekening van de organisatie die aanvraagt 
 • Waarom onze stichting juist dit project moet doen
 • Alle tekst in het Nederlands

Wat doen we wel

 • Projecten waarbij wij echt het verschil maken
 • Duurzame initiatieven gericht op zelfredzaamheid van mensen
 • Aansprekende zaken die ergens omgaan
 • Projecten met duidelijke doelen voor langere termijn
 • Projecten met als doel de boodschap van Gods liefde te verkondigen
 • Kleine initiatieven gedreven door passie en werkelijkheidszin
 • Het stimuleren van kleine projecten die impact hebben
 • Initiatieven gericht op recht en gerechtigheid

Wat doen we niet

 • Stichtingen zonder ANBI status
 • Individuele mensen
 • Grote stichtingen waarbij Pharus niet het verschil kan maken
 • Projecten met een direct of indirect commercieel belang
 • Cofinanciering van projecten
 • Bijdragen in fondswerving van of voor “anderen”
 • Projecten zonder duidelijke verantwoording aan Pharus
 • Projecten waar geen goed plan aan ten grondslag ligt

Vul hieronder uw gegevens in:

Organisatie gegevens


Persoonsgegevens