Email

Aanvraagformulier Stichting Pharus

 

Een aanvraag moet persoonlijk gericht zijn aan Pharus. Algemene aanvragen worden niet in behandeling genomen. Met andere woorden: aanvragen waar de naam van de stichting niet in voorkomt maken geen kans.
Verdiept u zich daarom vooraf in onze mooie stichting.

 

Aanvragen kunnen worden ingediend via het formulier hieronder. De aanvraag bevat in elk geval:

 

 • Het projectplan, uitwerking en goede omschrijving
 • Hoe de uitvoering wordt gedaan en goed wordt geborgd. 
 • Het benodigd bedrag
 • Actuele jaarrekening van de organisatie die aanvraagt 
 • Waarom onze stichting juist dit project moet doen
 • Alle communicatie het Nederlands

Wat doen we wel

 • Projecten waarbij wij echt het verschil maken
 • Duurzame initiatieven gericht op zelfredzaamheid van mensen
 • Aansprekende onderwerpen die ertoe doen
 • Projecten met duidelijke doelen voor de langere termijn
 • Projecten waarin de boodschap van Gods liefde verkondigd wordt 
 • Kleine initiatieven gedreven door passie en werkelijkheidszin
 • Initiatieven gericht op recht en gerechtigheid
 • Kleine projecten die impact hebben

Wat doen we niet

 • Stichtingen zonder ANBI status
 • Projecten van individuele mensen
 • Grote of kapitaalkrachtige stichtingen waarvoor wij het verschil niet kunnen maken
 • Projecten met een direct of indirect commercieel belang
 • Projecten met cofinanciering
 • Fondswerving van of voor “anderen”
 • Projecten zonder duidelijke verantwoording aan Pharus
 • Projecten waar geen goed plan aan ten grondslag ligt

Vul hieronder uw gegevens in:

Persoonsgegevens

Organisatie gegevens

Projectaanvraag

 

Vul hieronder een omschrijving in van het project in maximaal 10 zinnen.

Wij gaan graag een duurzame relatie aan met stichtingen en om die reden willen we graag weten waarom jullie de aanvraag juist bij Stichting Pharus indienen.

In de bijlage ontvangen we graag:

 • Het meest recente jaarverslag
 • Een gedetailleerd projectplan
 • Een gedetailleerde begroting van het project

De verschillende stukken kunnen gezamenlijk in een .zip bestand worden toegevoegd.