Email

Aanvraagformulier Stichting Pharus


Een aanvraag moet persoonlijk gericht zijn aan Pharus. Algemene aanvragen worden niet in behandeling genomen. Met andere woorden: aanvragen waar de naam van de stichting niet in voorkomt maken geen kans.
Verdiept u zich daarom vooraf in onze mooie stichting.


Aanvragen kunnen worden ingediend via het formulier hieronder. De aanvraag bevat in elk geval:


 • Het projectplan, uitwerking en goede omschrijving
 • Hoe de uitvoering wordt gedaan en goed wordt geborgd. 
 • Het benodigd bedrag
 • Jaarrekening van de organisatie die aanvraagt 
 • Waarom onze stichting juist dit project moet doen
 • Alle tekst in het Nederlands

Wat doen we wel

 • Projecten waarbij wij echt het verschil maken
 • Duurzame initiatieven gericht op zelfredzaamheid van mensen
 • Aansprekende zaken die ergens omgaan
 • Projecten met duidelijke doelen voor langere termijn
 • Projecten met als doel de boodschap van Gods liefde te verkondigen
 • Kleine initiatieven gedreven door passie en werkelijkheidszin
 • Het stimuleren van kleine projecten die impact hebben
 • Initiatieven gericht op recht en gerechtigheid

Wat doen we niet

 • Stichtingen zonder ANBI status
 • Individuele mensen
 • Grote stichtingen waarbij Pharus niet het verschil kan maken
 • Projecten met een direct of indirect commercieel belang
 • Cofinanciering van projecten
 • Bijdragen in fondswerving van of voor “anderen”
 • Projecten zonder duidelijke verantwoording aan Pharus
 • Projecten waar geen goed plan aan ten grondslag ligt

Vul hieronder uw gegevens in:

Persoonsgegevens

Organisatie gegevens

Projectaanvraag


Vul hieronder een omschrijving in van het project in maximaal 10 zinnen.

Wij gaan graag een duurzame relatie aan met stichtingen en om die reden willen we graag weten waarom jullie de aanvraag juist bij Stichting Pharus indienen.

In de bijlage ontvangen we graag:

 • Het meest recente jaarverslag
 • Een gedetailleerd projectplan
 • Een gedetailleerde begroting van het project

De verschillende stukken kunnen gezamenlijk in een .zip bestand worden toegevoegd.