Over Stichting Pharus.

Stichting Pharus

De naam van de stichting zegt veel over de familieband die ook in het bestuur terug te vinden is. Pharus betekent in het Latijns: vuurtoren. Ameland heeft een prachtig exemplaar, dit is tevens het eiland waar de familie sinds jaren komt, waar familiewortels liggen. Een eiland wat ons als familie samenbindt en ons rust geeft. Een vuurtoren staat symbool voor licht. Een lichtbaken in de duisternis. Het leid je naar de veilige haven in de wildste stormen. Een hulpmiddel voor hen die dat nodig hebben. Zo hebben wij de naam voor onze stichting bedacht. Wij willen hulp bieden daar waar het nodig en mogelijk is. "Wees het licht in de wereld"...zegt Christus. Wij willen Zijn voorbeeld volgen om op te staan voor de armen, wezen, weduwen, onderdrukten en broers en zussen in Zijn naam, die het nodig hebben.


Het Bestuur

Voorzitter Pieter Mars
Secretaris Marianne Mars
Penningmeester Piet Mars
Bestuurslid Anita Mars
Bestuurslid Rianne Mars


Het lidmaatschap van het bestuur wordt gezien als een “eer”, samenwerken als familieleden met als doel om de kernwaarden van de stichting werkelijkheid te laten worden! De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden. Alleen de onkosten mogen worden gedeclareerd. Doel is om meer dan 99% van de beschikbare gelden te bestemmen voor goede doelen. Het bestuur vergadert eens per kwartaal. De doorlopende doelen worden steeds gekoppeld aan twee bestuursleden. De betreffende bestuursleden volgen het project / doel en beoordelen of de gelden adequaat en volgens afspraak worden besteed. Het beleid van het bestuur is om te werken aan optimale transparantieVia de website wordt inzicht gegeven in de besteding van de gelden en de projecten die worden ondersteun. 


Projecten


Nieuws
info@stichtingpharus.nlKvk nr. 57820376 - 852750808Duifpolder 35 3825 JC AmersfoortNL70VLB0225955601

Vrienden van De Hoop
Gids Netwerk
Maf

     

Als kanker je raakt
ICF Amersfoort
Deel je rijkdom - Tear
Theologische Universiteit


Gerealiseerd in AFAS Outsite