EmailTwitterFacebook


 Stichting Pharus 

De stichting is opgericht door de familie Mars. De familie is in de loop van de jaren vermogend geworden als gevolg van het bezit van een goed lopende onderneming. Omdat er van een grote stroom dividend sprake is heeft de familie besloten om een substantieel deel van de liquiditeiten naar een stichting door te leiden die vervolgens het geld aan de maatschappij kan terug geven. 


De naam van de stichting zegt veel over de familieband die ook in het bestuur terug te vinden is. Pharus betekent in het Latijns: vuurtoren. Ameland heeft een prachtig exemplaar, dit is tevens het eiland waar de familie sinds jaren komt, waar familiewortels liggen. Een eiland wat ons als familie samenbindt en ons rust geeft. Een vuurtoren staat symbool voor licht. Een lichtbaken in de duisternis. Het leid je naar de veilige haven in de wildste stormen. Een hulpmiddel voor hen die dat nodig hebben. Zo hebben wij de naam voor onze stichting bedacht. Wij willen hulp bieden daar waar het nodig en mogelijk is. "Wees het licht in de wereld"...zegt Christus. Wij willen Zijn voorbeeld volgen om op te staan voor de armen, wezen, weduwen, onderdrukten en broers en zussen in Zijn naam, die het nodig hebben.De stichting moet verbinden binnen het gezin en door middel van giften het verschil kunnen maken voor organisaties die met het verwezenlijken van goede doelen bezig zijn. Doelen moeten aansprekend zijn en het verschil kunnen maken. Organisaties moeten het bestuur kunnen overtuigen dat het project maatschappelijke of principiële meerwaarde heeft. Er moet tussen partijen connectie ontstaan waardoor gezamenlijk het verschil kan worden gemaakt! 

Overzicht met alle lopende projecten

Doel

Volgens de statuten heeft de stichting het volgende doel :

  1. Het initiëren, bevorderen en ondersteunen van projecten op het gebied van welzijn, cultuur, onderwijs, wetenschap, onderzoek, bescherming van milieu en natuur, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg, dierenwelzijn, religie, levensbeschouwing, spiritualiteit en/of de bevordering van de democratische rechtsorde;
  2. Het financieel of anderszins ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen die als zodanig kwalificeren in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
  3. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
  4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De doelstelling is breed geformuleerd omdat wij feitelijk niemand willen uitsluiten. In de praktijk zal steeds het projectplan moeten leiden tot de overtuiging dat Pharus moet investeren of mee moet doen. Projecten die met religie en levensbeschouwing te maken hebben zijn met name in de doelstelling verwoord omdat wij ook hier kansen zien om evangelieverkondiging in de samenleving te verbreden. Er is bewust voor gekozen om (nog) niet te kiezen voor een bepaald profiel en door dit profiel bepaalde groepen of organisaties uit te sluiten. De stichting moet ervaringen op doen en op basis van deze ervaringen mogelijk voor een profiel kiezen. Inmiddels ontstaat er steeds meer een beeld over wat wij wel en niet doen, dit beeld zal steeds duidelijker worden en worden gecommuniceerd. 
info@stichtingpharus.nl

KvK nr. 57820376 - 852750808

Duifpolder 35

3825 JC Amersfoort